top of page

 

SCHOOL PRAYER

 

Tu Mera Pita Tu Hain Mera Mata

Tu Mera Bandhap Tu Mera Bharta

Tu Mera Rakha Sabhni Thai

Ta-Bho Kheaa Kada Jio

 

Tumri Kirpa Te Tudha Pachana

Tu Meri Ot Tu Hai Mera Mana

Tudha Bin Duja Avar Na Koe

Sabh Tera Khel Akhada Jio

 

Tu Mera Pita Tu Hain Mera Mata

Tu Mera Bandhap Tu Mera Bharta

 

Ji Jant Sabh Tudh Upai

Jit Jit Bhanna Tit Tit Laye

Sabh Kich Kita Tera Hove

Nahi Kich Asada Jio

 

Tu Mera Pita Tu Hain Mera Mata

Tu Mera Bandhap Tu Mera Bharta

 

Nam Dhiaye Maha Sukh Paye

Har Gun Gai Mera Man Sitlaya

Guru Purey Waji Wadhai

Nanak Jita Bhikhara Jio

 

Tu Mera Pita Tu Hain Mera Mata

Tu Mera Bandhap Tu Mera Bharta

Tu Mera Rakha Sabhni Thai

Ta-Bho Kheaa Kada Jio

bottom of page